About TAGTech

Talal Abu-Ghazaleh Global’in bir üye firması olan Talal Abu-Ghazaleh (TAGTech), en son teknolojik gelişmeleri benimseyecek ve  uygun fiyatlarla topluma sunacak bir varlık kurmaya acil ihtiyaç duyan Dr. Talal Abu-Ghazaleh TAGTech’in fikir babasıdır. 
TAGTech, diğer markaların fiyatlarının çok altında, dünyanın bilgi sahibi vatandaşlarına özel en yeni kişisel ve iş cihazlarını geliştirme, tasarlama ve üretme konusunda uzmanlaşmıştır.
Dünyanın en yüksek özelliklerini ve en uygun fiyatlarını taşıyan en son ürünlerimiz TAG-DC, TAGITOP Plus ve TAGITOP Multi’nin keyfini çıkarın

Mission

TAGTech, en son teknolojiye erişimi kolaylaştırmayı ve onu küresel bilgi sahibi vatandaşların eline geçirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyonumuz

Erişebilirlik: Bilgi ve iletişim sistemleri ve hizmetleri dahil olmak üzere programlama kaynaklarına, çevrimiçi bilgi materyallerine, çevrimiçi eğitim vb. zengin bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişime olanak sağlamak

Çevrimiçi Eğitim: Bilgiye erişimi genişletmeyi ve eğitimsel başarıları arttırmayı kolaylaştırmak için çevrimiçi eğitimin kullanılmasını ve çevrimiçi eğitim araçlarının ve teknolojilerinin benimsenmesini teşvik etmek.

Bağlantıda Kalın: Bilgi kaynaklarına uzaktan erişim için etkili bilgi ve iletişim teknolojisi bağlantısının sağlanması.

Yaşam Boyu Öğrenme: Sürekli eğitim ve öğrenim ile web tabanlı yaşam boyu öğrenim için bir sistem geliştirmek.

Araştırma ve Geliştirme: Yenilikçi bir kültürü desteklemek ve topluluklar arası uygulamalı araştırma ve geliştirme etkileşimini teşvik etmek.

Bilgi Paylaşımı: Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında görev yapan kişiler için mevcut bilgi kaynaklarının paylaşılması ve yayılması.

Sürdürülebilirlik: Toplumların ve toplulukların bilgi ve iletişim teknolojisi becerilerini geliştirmek amacıyla süregelen çalışmalar vasıtasıyla bilgi üretme becerisini ve bilgisayar programlama faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak için istikrarlı bir üretim ve geliştirmeyi sürdürmek.

Toplumda bilgisayar okuryazarlığının gelişimi ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkililiğinin artması için, bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha yaygın bir şekilde kullanılması

Bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kaynak ve hizmetlere erişimi artırmak için gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileri sağlanması.

Bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri, kaynakları ve hizmetlerine ilişkin bilgilerinin yayılması ve bunların toplumun tüm kesimleri arasında başarılı bir şekilde eğitim alanında kullanılması.